ข้อมูลที่ประกอบการเขียน
– ชื่อเหรียญ เช่น Binance (ผู้จ้างกำหนดชื่อ)
– ชื่อย่อของเหรียญ เช่น BNB
– จำนวนเหรียญที่ต้องการ เช่น 100,000,000
– เลขหลักของเหรียญ เช่น 18
หมายเหตุ : สร้างจาก Code Solidity เขียนเสร็จ ส่งมอบไปที่ Wallet ของผู้ว่าจ้าง โดยโอน Smart contract (เปลี่ยนเจ้าของ) และส่งมอบ Code Smart Contract (ไฟล์ .sol) หรืออัพโหลดไปที่ Github

Read more