เป็นเว็บไซด์สำหรับตั้งราคาขาย ICO และแจก Airdrop เหรียญ

  • ICO สามารถกำหนดราคาเป็นช่วงๆ และจำนวนเหรียญที่ขายได้ ลูกค้าซื้อเหรียญผ่านระบบ รายได้จะเข้า Wallet ของเจ้าของโปรเจ็คทันที

Airdrop สามารถกำหนดเหรียญที่แจก แต่ละ wallet ได้ ผู้ Airdrop จะได้เหรียญเข้า Wallet ทันที

หน้าระบบ ICO <Version เก่า>

เว็บไซด์ ICO

หน้าระบบ Airdrop

เว็บไซด์ ICO และระบบแจก Airdrop ผ่าน Metamask

Version ใหม่


ราคา 18,000 บาท